Committee

Amit  Shah
Ayush Phophalia
Deep Shah
Hiral Jogani
Hiren Parikh
Jay Mehta
Ratnesh Gandhi
Rishi Jain
Sherul Mehta
Yash Shah

Junior Committee

Ankish Savani
Sanket Shah
Sohil Jogani